Privacy

Privacy

Privacy verklaring

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke klantgegevens die worden verzameld of
gebruikt door Voortman Groep B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
06017437 en/of haar dochterondernemingen en filialen, naar buiten tredend onder de handelsnamen
Voortman Keukens, Budget Select Keukens, Novarti en KeukenVision Keukens (hierna: Voortman).
Voortman waardeert de interesse die u in ons bedrijf en onze producten en diensten hebt getoond
door uw bezoek aan onze website of verwante communicatiekanalen, met inbegrip van maar niet
beperkt tot onze sociale media en/of kanalen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle
persoonsgegevens die Voortman verzamelt tijdens uw interacties met Voortman, zoals wanneer u
onze websites bezoekt, u registreert bij uw winkelbezoek, onze producten en / of diensten aanschaft,
u abonneert op nieuwsbrieven, contact opneemt met de klantenservice, enzovoort.

Waarom vragen we u uw persoonlijke gegevens te delen?

We vragen u uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

• Informatie opvragen over onze producten en diensten;
• Deelname in Voortman online communities, waaronder onze kanalen/pagina's in social media
• Persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen en advertenties ontvangen die aansluiten op uw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die u met ons hebt gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld;
• Uw voorkeuren opslaan voor toekomstige interactie met en communicatie van Voortman;
• Om een opdracht uit te voeren;
• Onderaannemers te instrueren en informeren over de uitvoering van uw order;
• Om u te informeren over de status van uw order;
• Om door u gestelde vragen te beantwoorden;
• Het afnemen van een tevredenheidsonderzoek;
• Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen. In dit kader
kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor profileringsdoeleinden.

Over het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die wij u hebben
verteld. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, worden
extra maatregelen voor gegevensbescherming ingebouwd indien dit wettelijk is vereist.


Het soort persoonlijke gegevens die wij verzamelen

Tijdens uw interactie met Voortman, bijvoorbeeld door een brochure aan te vragen op de website,
een product te kopen of de Voortman-pagina's te bezoeken (zoals "Volg ons op Facebook"), kunnen
wij u om bepaalde gegevens vragen of deze ontvangen, zoals:
o Uw naam;
o Uw e-mailadres;
o Uw postadres;
o Uw telefoonnummer;
o Uw geslacht;
o Andere gegevens met betrekking tot uw onlineactiviteiten.
Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare technieken, met
inbegrip van:
o Uw IP-adres;
o Uw webbrowser;
o Uw locatie;
o De webpagina's die u op onze websites bezoekt;
o De advertenties die u bekijkt of doorklikt;
o Uw cookie-ID;


Automatisch gegenereerde informatie

Voortman verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van onze site. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres (het nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), de datum van het invullen van de Persoonsgegevens, en "cookies". Voortman maakt geen gebruik van uw gegevens om u geautomatiseerd speciale aanbiedingen op maat aan te bieden of andere acties te ondernemen.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Voortman deze?

Ter uitvoering van een aantal diensten maakt Voortman gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc, door u aangegeven voorkeuren en de tips en discussies waarop u bent geabonneerd) om een volgend gebruik van onze site te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere Persoonsgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van onze site geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze site of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) onze site. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browser instructies of de help functie van uw browser raadplegen. Als u wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat u uitlogt indien u een openbare computer verlaat.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Gebruik door derden

Voortman kan uw gegevens verstrekken aan derden voorzover dit noodzakelijk is voor het gebruik van onze site of onze dienstverlening aan u en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP-adres). Tenslotte kan Voortman uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval dat noodzakelijk is ter bescherming van haar eigen rechten.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. Voortman maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij gebruiken bijvoorbeeld firewalls en beveiligde servers. Voortman zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van uw opdracht en eventuele garantietermijnen. Onze gegevensverwerking vindt vrijwel alleen binnen Nederland plaats, en wij spannen ons in om de verwerking van uw gegevens binnen de EU te laten plaatsvinden. Hoe dan ook zorgen wij ervoor dat waar dan ook uw gegevens goed beveiligd en met de vereiste privacywaarborgen wordt verwerkt.

Inzage in en corrigeren van uw Gegevens

U kunt op ieder moment inzage vragen in de gegevens die Voortman over u verzamelt door per e-mail een verzoek hiertoe te mailen aan privacy@voortmangroep.nl. U kunt dan op een vestiging van Voortman Groep direct inzage krijgen in onze systemen. Als u een schriftelijk overzicht wenst, kunnen wij dat tegen betaling van een vergoeding binnen vier weken verstrekken. Wijzigingen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u ook doorgeven aan Voortman via receptie@voortmankeukens.nl
Indien gewenst hebt u de mogelijkheid het delen van uw gegevens te beëindigen, in overeenstemming met de geldende wetgeving, of uw gegevens ter overdracht elektronisch ter beschikking krijgen.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Voortman?

Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die via eigen kanalen van Voortman verkregen zijn. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. Voortman kan geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Klacht indienen?

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht per brief melden. Adresseer uw brief aan:
Voortman Groep B.V.
Postbus 81
7460 AB Rijssen

Uiteraard hebt u onverkort het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of juridische ondersteuning te zoeken.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kunt u een e-mail sturen aan privacy@voortmangroep.nl

[14 december 2018]